<%@ Language=JavaScript %> Sárvári Evangélikus Egyházközség

Linkek:

Evangélikus portál

Online hittan

Sárvár hivatalos lapja

Reformáció 500

Reformáció 2017

 

 

                                   

  SÁRVÁRI  EVANGÉLIKUS  EGYHÁZKÖZSÉG

                                                            

,

,

Templom Alap Felajánlás

 Sárvári Evangélikus Egyházközség

 Bankszámla szám: 11747037-20011428

 

 

  Alapítványunk

 

Luther - Rózsa Alapítvány

A sárvári Evangélikus Egyházközség  fejlesztéséért

Adószám : 18890246-1-18

Bankszámla szám:      11747037-20017558

 

                                                 A reformációtól napjainkig

  

                                Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót a Sárvári Evangélikus Egyházközség honlapján!

„Próféták által szólt rígen néked az Isten…

Aki zsidóul és görögül, és vígre diákul

szóla vala rígen, szól néked az itt magyarul…”

 A fenti sorokat Sylvester János írja Újszövetség fordításának előszavában. 1534 – 1541 között Sárváron készíti el Sylvester az első magyar nyelvtant, és az első teljes Újszövetség fordítást.  Az itt felállított nyomda, ennek a két műnek a kiadásával, Sárvár nevét felírta Európa térképére. Gyülekezetünk történetének három nagy korszaka van: Az első volt az igazi fénykor, amikor a Nádasdy család 150 éven át a hazai hitújítás legfőbb pártfogója volt. A XVI. század második felére Sárvár az egész Dunántúl evangélikus központja lett. 1576-tól evangélikus püspöki székhely. A második időszak, pontosan 110 év, az ellenreformáció ideje. A török kiűzését követően, a Habsburg-ház a római katolikus restaurációt támogatta. Hajdani erős várunk a gályarabságra ítélt lelkészek börtönévé lett. A városban nem élhettek evangélikusok. A környező falvak evangélikussága pedig csak a 25 km.-re lévő nemesdömölki artikuláris gyülekezetben gyakorolhatta vallását. A harmadik időszak a türelmi rendelettől napjainkig tart. Ez a 200 év is több korszakra tagolódik. Miután a gyülekezet első templomát elvették, a második pedig leégett, 1836-ban szentelték fel a gyülekezet mai életét és Isten dicsőségét szolgáló harmadik templomunkat.A mai gyülekezeti életre a nagy népesség mozgás, másrészt a legjobb tradíciók tovább élése, és az új közösségi élet színes formái egyaránt jellemzők. Polgármesterünk, Kondora István szokta mondani, hogy Sárváron ma öt csillagos várost építünk. Városunk idén, 2013-ban megkapta a gyógyhely minősítést. Az Evangélikus Egyházközség részéről a lelki egészség szolgálatával szeretnénk ehhez hozzájárulni.Az Egyházközség múltja, valamint jelenlegi programjai és a jövőbeni tervei a honlap tanulmányozása során kitárulkoznak az olvasó számára. Minden kedves olvasó érdeklődését és megkeresését várjuk szeretettel. Erős vár a mi Istenünk!

                                                                                                         Gyarmati István

                                                                                                             lelkipásztor

 

 

         

Gyülekezeti alkalmak Programjaink Gyülekezet történet Gyülekezet részei Gyülekezeti csoportok Tisztségviselök
               Könyvajánló Gyülekezeti újság Testvér gyülekezet Galéria Elérhetöség